Photo by ummitah (at Sora Japanese Cuisine & Sushi Bar)

Photo by ummitah (at Sora Japanese Cuisine & Sushi Bar)